www.leidieniemeijer.com
 
Home
 
Psychotherapie
Therapie
Relatietherapie
Traumabehandeling
Supervisie
 
Trainingen en cursussen
Assertiviteit
Partnercommunicatie
groep
Opvoeding
 
Workshops
Workshop Portugal
 
Over mijzelf
Samenwerking
Opleiding
Ervaring
 
Contactgegevens
Tarieven
Adres en kaartje
 
info@leidieniemeijer.com
 

Cursus Partnercommunicatie


Elke relatie kent problemen. Er is vaak een gebrekkige communicatie tussen partners. Soms worden de problemen zo heftig dat men er hulp bij zoekt. De partners komen er samen niet meer uit. Mensen kunnen bij mij een cursus volgen om hun relatieproblemen aan te pakken of voor individuele begeleiding kiezen.

Cursus data

Bij voldoende deelname kan er gedurende het hele jaar een cursus worden gestart. De cursusdagen worden in gezamelijk overleg met de deelnemers vastgesteld.

Achtergrond van de cursus

De oorzaak van relatieproblemen ligt veelal in het verleden en heeft nogal eens te maken met de verschillende achtergronden van de partners. De invloed van ons gezin van herkomst is zeer groot op ons denken, voelen en handelen. Zoals wij het thuis gewend waren willen wij ons leven vaak voortzetten met onze partner of wij willen het nu juist helemaal anders doen dan thuis.

Wij hebben vaak verwachtingen van onze partner, verwachtingen, waarin wij ons door onze partner teleurgesteld voelen, die b.v. te maken kunnen hebben met onvervulde verlangens vanuit onze kindertijd. Al die verwachtingen worden veelal als claim gevoeld bij de ene partner en als een chronisch tekort bij de andere partner. Er kan veel ruzie uit ontstaan.

Wat voor de één vanzelfsprekend is, is voor de ander vaak helemaal niet zo. Klein voorbeeldje:- mevrouw wil altijd een zoen wanneer haar man de deur uit gaat of thuis komt, haar man vindt dat nergens voor nodig. Mevrouw interpreteert dat als “geen aandacht voor haar hebben” meneer vindt dat onzin, hij is gewoon niet van huis uit gewend om zoiets te doen. Zij doen elkaar onnodig pijn en begrijpen elkaar niet.-

Wij interpreteren het gedrag van onze partner vanuit ons referentiekader zoals wij geleerd hebben te denken en daarin hebben wij vaak geen ruimte om te begrijpen dat onze partner als het ware uit een andere cultuur komt waar ze de dingen anders doen en niet automatisch slechter.

Er zijn zoveel tegenstellingen die problemen kunnen opleveren: de vrouw wil praten, de man wil rust. De vrouw wil dingen samen doen, de man wil juist dingen alleen doen, de man wil op reis naar het buitenland, de vrouw zit het liefst in Nederland of thuis.

Inhoud van de cursus

In de cursus besteed ik veel aandacht aan het leren begrijpen van de “cultuur” van jezelf en je partner, reaktie patronen van elkaar te leren plaatsen om daarna samen te kijken wat veranderbaar is en wat niet. In de relatie krijgen wij een hele mooie kans om onopgeloste problemen van vroeger te veranderen en het verschil te maken tussen vroeger en het hier en nu. Ik doe dit graag in groepsverband omdat mensen zoveel bij elkaar kunnen herkennen en van elkaar kunnen leren. Al gauw blijkt dat de problemen waarvoor je je misschien een beetje geneert ook bij de andere stellen aanwezig zijn.

Ik werk in de cursus veel met oefeningen om de communicatie tussen de partners te verbeteren en ik leer hen naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen.

De cursus vindt plaats op 4 zaterdagen, in gezamelijk overleg bepaald. Elke cursusdag bestaat uit twee sessies en duurt van 10 tot 16 uur. Voor een eenvoudige lunch wordt gezorgd.

Kosten Relatietherapie en de Cursus Partnercommunicatie

Relatietherapie wordt niet meer vanuit de gezondheidszorg vergoed. Wel kan in het kader van een behandeling soms een gezamelijk gesprek met de partner nuttig zijn voor de therapie. In dat geval valt zo'n gesprek onder de vergoede kosten in de BasisGGZ of de specialistische GGZ.

Buiten deze vergoedingen om geef ik echter vaak relatietherapie.
Ik reken dan per sessie Relatietherapie van 75 minuten €155,--

Cursus Partnercommunicatie per paar €170,-- voor een voorafgaand individueel relatiegesprek van 90 minuten en vervolgens €640,-- voor 8 sessies van 2 1/2 uur verdeeld over 4 zaterdagen.


 

© 2004-2016 Niemeijer Consult. Tekeningen: F.F.H. van Dorsten. All rights reserved.