www.leidieniemeijer.com
 
Home
 
Psychotherapie
Therapie
Relatietherapie
Traumabehandeling
Supervisie
 
Trainingen en cursussen
Assertiviteit
groep
Wat is assertief?
Voor wie geschikt?
Wat leer je?
Wat houdt het in?
Hoe lang duurt het?
Tarieven training
Printbare tekst
Partnercommunicatie
Opvoeding
 
Workshops
Workshop Portugal
 
Over mijzelf
Samenwerking
Opleiding
Ervaring
 
Contactgegevens
Tarieven
Adres en kaartje
 
info@leidieniemeijer.com
 

Assertiviteitstraining


Assertiviteitstraining te Soest

In september 2019 start er weer een assertiviteitstraining op zaterdag 14 september 2019. Dit jaar vervalt helaas de januari training in verband met mijn te volle praktijk.

Opgave voor de septembertraining kan via een mailtje aan info@leidieniemeijer.com . Graag met een telefoonnummer erbij. Ik neem daarna contact op. Men kan ook telefonisch inlichtingen krijgen over de training via 035 – 6033286.

Deze zaterdagtraining bestaat uit 6 zaterdagen. De data zijn 14 en 28 september, 12 oktober, 9 en 23 november en 7 december 2019. De sessies zijn van 9:30 tot 15:30 met inbegrip van een pauze van ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Indien noodzakelijk kan op de eerste groepsbijeenkomst soms in gemeenschappelijk overleg van data en tijden worden afgeweken.

Het is niet makkelijk voor mensen te kiezen uit het grote aanbod assertiviteitstrainingen. Mijn training onderscheidt zich van veel andere trainingen door de langere duur van de training, uitgespreid over drie of vier maanden, zodat deelnemers ruim de gelegenheid krijgen het geleerde in de praktijk te oefenen en vervolgens ook te bespreken. Een ander onderscheid is dat ik niet alleen assertiviteit geef maar ook verschillende psychologische begrippen op een bruikbare manier in deze training meeneem, waardoor deelnemers meer inzicht krijgen in hun eigen gedrag en dat van anderen. Door mijn lange ervaring als psycholoog en therapeut geeft mijn training heel goede resultaten.

Nadere informatie over de duur en organisatie van de training .

In deze training leer je o.a.
 • je gevoelens te uiten, zonder anderen nodeloos te kwetsen
 • zelf richting aan je leven te geven
 • zelfvertrouwen te vergroten
 • duidelijk zijn in contact met jezelf en de ander
 • met kritiek en agressie om te gaan
 • niet over je heen te laten lopen
 • nee te zeggen zonder je schuldig te voelen
 • conflicten op te lossen
 • hyperventilatie en angsten te hanteren
 • door oefening assertief om te gaan met eigen situaties

In de groep wordt geoefend met nieuw gedrag. Met elke deelnemer vindt vooraf een kennismakingsgesprek plaats van ongeveer een uur.

Op de volgende pagina's over deze training vind je uitgebreidere informatie over assertiviteit en de inhoud van de training.

Ervaringen van deelnemers

Ik geef deze training al meer dan 38 jaar. Zelf vind ik het bijzonder leuk om iedere keer weer opnieuw te zien hoe enthousiast mensen over deze training zijn. Een dergelijke training helpt mensen zowel in hun privé leven als in hun maatschappelijk bestaan veel beter te funktioneren. Het komt geregeld voor dat werkgevers deze training financieren, omdat zij duidelijk de positieve gevolgen van de training op de werkvloer merken.

Inlichtingen en aanmeldingen voor een Assertiviteitstraining bij Leidie Niemeijer per e-mail of per telefoon:
tel. 035 – 6033286.

e-mail. info@leidieniemeijer.com

Wat is assertief?

Assertief zijn wil zeggen: kunnen uiten wat je denkt en voelt zonder een ander nodeloos te kwetsen met respekt voor jezelf en respekt voor de ander.
Wanneer je geleerd hebt assertief te zijn heb je een keuze mogelijkheid in je reakties op situaties en hoef je niet meer als uit een soort reflex met steeds dezelfde reaktie op een situatie te reageren.

Hierbij zit er nog een klein addertje onder het gras. Het gaat er niet altijd om zonder meer het gevoel te uiten dat als het ware bovenop ligt. Ik let er in de training op, of iemand zijn authentieke gevoel uit of een substituutgevoel. Mijn aandacht richt zich op het opzoeken van het oorspronkelijke gevoel en dat te leren uiten.

Authentiek gevoel of substituutgevoel
Onder authentiek versta ik “je oorspronkelijke gevoel”, van dat gevoel ben je jezelf vaak niet eens meer bewust, je hebt veelal in je jeugd geleerd, welk gevoel thuis of op school gewaardeerd werd en welk gevoel niet. Zo'n aangeleerd gevoel is dan het substituutgevoel, een gevoel dat het oorspronkelijke is gaan vervangen. Bij het uiten van een substituutgevoel voel je geen opluchting, bij het uiten van het oorspronkelijke gevoel wel.

Twee voorbeelden die vaak voorkomen:
Vrouwen werden als meisje vroeger vaak getroost als ze huilden, maar kregen op hun kop als ze boos waren. Zo konden ze leren om wanneer ze eigenlijk boos waren voortaan maar te gaan huilen. Uiteindelijk zijn ze zich zelfs hun boosheid niet meer bewust als ze huilen. Ik noem de boosheid dan het authentieke gevoel en het huilen het uiten van een substituutgevoel. Bij mannen was er in hun jeugd toen ze jongens waren vaak geen waardering voor het uiten van angst, “kom op, flink zijn”, was nogal eens het motto. Gevolg: mannen worden boos wanneer zij eigenlijk bang zijn. Bang is dan het oorspronkelijke gevoel en boos het substituutgevoel.


Voor wie is een Assertiviteitstraining geschikt?

De training is bedoeld voor mensen die zich òf te verlegen (subassertief), òf te overheersend (dominant) gedragen en voor mensen die de ene keer tè fel en de andere keer tè verlegen zijn.
Veelal zie ik onder het agressieve gedrag een verlegen mens en onder het verlegen gedrag een mens die veel boosheid heeft opgezouten.

Subassertieve mensen leren in de training hun gevoelens niet langer op te zouten en deze op een assertieve manier te uiten. Dominante mensen leren hun zachtere, verlegen kant naar voren te brengen en zullen merken dat zij het overheersende gedrag niet meer nodig hebben. In de training leer je je op een verantwoorde manier assertief te uiten, waarbij jij zowel als degenen om je heen, zich prettiger gaan voelen.

Subassertieve mensen
Er zijn nogal wat mensen die niet voor zich zelf opkomen, zich minder voelen dan een ander, bang zijn anderen te kwetsen, het mensen voortdurend naar de zin willen maken. Daarmee denken zij kritiek te voorkomen. Zij ervaren anderen als slimmer en zij menen dat zij niets te vertellen hebben. Daarbij vergeten zij gewoonlijk zich zelf en kunnen er op de lange duur zelfs depressief (of bij tijd en wijle juist aggressief) van worden.
Zij stemmen hun gedrag af op datgene wat zij denken dat de ander over hen denkt of van hen wil.

Recept om je beroerd te voelen op een feestje
Op een feestje dat je geeft ben je voortdurend bezig met de vraag of iedereen het wel naar de zin heeft en voel je je persoonlijk verantwoordelijk voor het plezier van je gasten. Bovendien poets je je huis van te voren zodanig, dat je gevloerd bent wanneer het feestje begint. Je bent overtuigd dat je gasten dat van je verwachten. Als dit nog niet genoeg is om je rot te voelen, dan doe je hier nog een schepje boven op: je houdt zoveel mogelijk je mond in gesprekken, je denkt dat je partner of je bezoek veel slimmere dingen te melden heeft en dat jij beter je “domme mond” kunt houden. Het recept om geen enkel plezier aan je feestje te beleven.
Aggresieve mensen
Er zijn ook mensen die niet of nauwelijks rekening houden met de ander. Zij lopen over de ander heen en staan daar gewoonlijk niet zo bij stil, veelal merken zij het niet eens en zijn zich van de prins geen kwaad bewust. Terwijl de subassertieve mensen nu juist volledig dichtklappen op dergelijk gedrag en dus ook niet kenbaar maken last te hebben van dat overheersende gedrag.

Recept om agressief over te komen
Je bent bang dat er geen rekening met jou wordt gehouden, maar je uit dat niet. Je hebt voortdurend het idee dat er over je heen gelopen wordt. Dan gebeurt er iets wat bij jou de druppel doet overlopen. Voorbeeld: je doet altijd de zin van je partner, je gaat iedere zondag braaf mee je schoonouders op zoeken, omdat je partner dat wil. Op een dag wordt het je te veel, want nu wilde je toch echt eens naar die voetbalwedstrijd kijken. Je schreeuwt tegen je partner dat zij een egoïstisch kreng is, dat haar familie altijd voorgaat, dat jij nooit eens aan jezelf toekomt enzovoort. Je partner zal dan wel bang voor je worden op dat moment, je krijgt ruzie. Het recept voor een verpeste sfeer. In de training leer je op tijd aan te geven wat jouw behoeftes zijn voor het invullen van de zondag, waardoor deze zaken niet hoeven op te lopen. Je merkt dan vaak dat je partner best uit de voeten kan met jouw behoeftes, terwijl je die al die tijd voor je hield uit angst dat zij boos zou kunnen worden.

In deze training krijgen beide typen mensen inzicht in hoe zij over komen, wat zij werkelijk voelen en wat het effekt is van hun gedrag. Er wordt met behulp van rollenspel geoefend situaties anders aan te pakken dan men gewend was.Wat leer je in de training?

In deze training leer je:
 • je mond te durven open doen
 • zelf richting aan je leven te geven en je niet te laten overspoelen door omstandigheden
 • je zelfvertrouwen te ontwikkelen of te versterken
 • inzicht te krijgen in je eigen funktioneren en hoe anderen op jou reageren
 • met kritiek en met waardering om te gaan
 • als je te veel hooi op je vork neemt, nee te leren zeggen, zonder je daarover schuldig te voelen
 • je eigen mening te geven tegenover mensen waar je tegen op kijkt of bang voor bent en je niet meer omver te laten kletsen
 • je respectvol te uiten wanneer je te fel uit de hoek komt
 • je gevoel te uiten, zonder anderen nodeloos te kwetsen
 • je op je gemak te voelen in gezelschap, bij verjaardagen, recepties e.d.
 • conflicten op te lossen
 • met benauwdheid en hyperventilatie om te gaan


Vaak lopen mensen met een grote boog om hun problemen heen. In deze training leer je dat je zelf greep hebt op de situaties waarin je als het ware steeds weer terecht komt, je leert je problemen op te lossen in plaats van er voor weg te lopen.Inhoud van de training

Tijdens de sessies brengen de deelnemers situaties in, die zij op het werk of in hun privé leven tegen komen en er wordt iedere avond een oefening door mij ingebracht rond verschillende onderwerpen zoals kritiek en waardering geven en ontvangen, conflicten oplossen, grenzen stellen, keuzes maken en gesprekoefeningen. De groep is dus geen praatgroep maar een doegroep. Ik werk het liefst met rollenspel, maar niemand is verplicht aan rollenspel mee te doen. In het begin van de training wordt rollenspel vaak als vreemd of eng ervaren. Dit went gewoonlijk snel en er zijn altijd mensen in de groep die de spits afbijten.

Als deelnemers krijgen mensen inzicht in het ontstaan van hun gedrag en openen zich mogelijkheden om vastgeroeste patronen te veranderen.

Duur van de training

De zaterdagtraining wordt gegeven op zes zaterdagen van 10:00 tot 15:30 met een korte pauze van vijf kwartier.

De training vindt twee maal per jaar plaats in januari en in september, vaak op verzoek van de groep nog uitgebreid met twee extra sessies. Groepsgrootte van 8 tot 12 personen.

Intake

Met elke deelnemer vindt vooraf een kennismakingsgesprek plaats, waarbij ik een intake vragenlijst hanteer om te kijken of de training naar mijn idee geschikt is voor de persoon die zich aanmeldt.Kosten Assertiviteitstraining

De training kost €490, -- Het voorafgaande individuele intake gesprek €95,--.

Als er betalingsproblemen zijn, neem dan even contact met mij op. Wij kunnen dan mogelijk een speciale regeling treffen. Ik vind het belangrijk dat wanneer iemand financiële problemen heeft er toch een mogelijkheid tot deelname bestaat.

Indien het werk of een andere instantie de training betaalt of indien de kosten declareerbaar zijn in een eigen bedrijf is de prijs €880 inclusief intake gesprek.

Het bedrag dat aan zelfbetalende deelnemers wordt berekend is dus een aanzienlijke korting ten opzichte van dit normale bedrag!

De training wordt een maand voor de aanvang betaald, behalve wanneer er een andere afspraak met mij is gemaakt.

De training wordt door mij met een collega gegeven. Ik ben geregistreerd GZ-psycholoog met jarenlange ervaring. Mijn BIG registratienummer is 19052113425.


Drs A. Niemeijer-van Leeuwen, GZ-psycholoog BIG NIP

Kerkpad 12 N.Z.
3764 AK Soest

tel: 035-6033286
fax: 035-6028120

soest

De praktijk is goed bereikbaar.

Per trein naar station Soestdijk:
 • vanuit de richting Amsterdam en Hilversum, overstappen in Baarn
 • vanuit de richting Amersfoort, overstappen in Baarn of Den Dolder
 • vanuit de richting Utrecht en Bilthoven

Of per bus (lijn 74) naar station Soestdijk

Per auto:

 • vanaf de A1 (uit richting Amsterdam of Hilversum) afslag Soest/Baarn-Noord, in Soest doorrijden langs de hoofdroute richting Amersfoort tot aan de overweg bij station Soestdijk en parkeren achter de Wereldwinkel (Steenhoffstraat 9)
 • vanuit de richting Bilthoven rechtsaf bij Paleis Soestdijk en verder zoals hierboven
 • vanaf de A1 (uit richting Amersfoort) afslag Baarn, in Baarn richting Soest aanhouden. In Soest rechtdoor aanhouden bij de rotonde en dan linksaf bij het kruispunt met stoplichten de Van Weedestraat in. Dan over de spoorwegovergang en parkeren achter de Wereldwinkel (Steenhoffstraat 9)
 • vanuit Amersfoort Soest binnenrijden, meteen rechtsaf bij de eerste stoplichten de Birkstraat in en vervolgens zoveel mogelijk rechtdoor aanhouden langs twee rotondes (na de eerste rotonde gaat de naam over in achtereenvolgens de Kerkstraat, de Torenstraat, de Middelwijkstraat en de Steenhoffstaat). Kort na de tweede rotonde parkeren achter de Wereldwinkel (Steenhoffstraat 9) aan de rechterkant
 • vanaf de A28 afslag Soest/Soesterberg richting Soest, in Soest rechtdoor tot aan rotonde, linksaf richting Baarn de Kerkstaat in en vervolgens rechtdoor. Kort na een tweede rotonde parkeren achter de Wereldwinkel (Steenhoffstraat 9) aan de rechterkant
 

© 2004-2016 Niemeijer Consult. Tekeningen: F.F.H. van Dorsten. All rights reserved.