www.leidieniemeijer.com
 
Home
 
Psychotherapie
Therapie
Relatietherapie
Traumabehandeling
Supervisie
 
Trainingen en cursussen
Assertiviteit
Partnercommunicatie
Opvoeding
 
Workshops
Workshop Portugal
 
Over mijzelf
Samenwerking
Opleiding
Ervaring
 
Contactgegevens
Tarieven
Adres en kaartje
 
info@leidieniemeijer.com
 

Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie


Vergoeding door verzekeringen

Ik ben geregistreerd Big Gezondheidszorg Psycholoog en ben in 1980 mijn praktijk begonnen voor psychologie en psychotherapie. Sinds die tijd geef ik kortdurende en langdurende psychotherapie, zowel individueel als in groepen. Tevens doe ik coaching en supervisie.
Ik heb grote ervaring in mijn vak, ben gespecialiseerd in trauma werk en gebruik verschillende methoden van aanpak. Sinds 2009 heb ik daar EMDR aan toegevoegd.

Vanwege de enorme bureaucratie in de gezondheidszorg, met vaak onduidelijke regelgeving, heb ik geen contracten met verzekeringen gesloten. Dit om zoveel mogelijk mijn vrijheid in mijn werk te behouden en mijn tijd aan mijn cliënten te kunnen geven.

Per 1 januari 2017 moet wij ook informatie verschaffen over cliënten die vergoeding krijgen via hun verzekering en het verloop van hun therapie. Dit stuit mij zeer tegen de borst omdat daardoor ons beroepsgeheim meer en meer wordt uitgehold en omdat ik me zorgen maak dat de gegevens over cliënten op verkeerde plaatsen terecht komen. Bovendien zie ik de zin en meerwaarde van de verplichte vragenlijsten voor cliënten niet in.

Om die reden en om het plezier in mijn werk te behouden, heb ik nu besloten per 1 januari 2017 om wat betreft de basis GGZ (de eerste lijn) niet langer meer voor de verzekeringen te werken. Dit geldt dus vooral de kortdurende therapie-trajecten
Iedereen die zelf betaalt kan daarvoor wel bij mij in behandeling komen zoals dat trouwens al gold voor relatie therapie, aanpassingsstoornissen, burn-out en andere werk gerelateerde problematiek en rouw. Deze categorieën hulpvragen vielen buiten de verzekeringen (met uitzondering van gecompliceerde langdurige rouw). Deze therapieën blijf ik dus gewoon geven, net als andere vormen van kortdurende therapie bijvoorbeeld voor mensen met problemen als grote veranderingen in hun leven, problemen met familie enz.

Een andere mogelijkheid is dat werkgevers (een deel van) de kosten voor hun rekening nemen. Zo kan mijn begeleiding soms onder coaching vallen, bijvoorbeeld bij mensen die vast lopen in hun werk of uit het veld geslagen zijn door grote veranderingen. Ik heb veel mensen begeleid tijdens zulke veranderingen in hun leven, door werkomstandigheden, relatie problemen, verlies van geliefden e.d. Ook heb ik voor bedrijven mensen gecoached. Het is niet ongebruikelijk dat het bedrijf dan de sessies betaalt.

Mijn tarief is gebaseerd op een gesprekstarief van € 95,00 (gespreksduur ongeveer 50 min). Als GZ psycholoog reken ik daarover geen BTW.

Ik blijf werken in de Specialistische GGZ (de tweede lijn) in samenwerking met psychiater Roel Witte (MAPTA) binnen de Gespecialiseerde GGZ (vroeger de tweede lijn).

In dit gevallen wordt behandeling door de verzekering betaald en draagt de psychiater de eindverantwoordelijkheid.

Mijn werk met getraumatiseerde mensen gaat dus gewoon door. Door de samenwerking met de psychiater kan ik van mijn uitgebreide ervaring en kennis in traumawerk goed gebruik maken. Ik denk hierbij aan mensen die lichamelijk en of geestelijk geweld hebben meegemaakt, 1ste, 2de en 3de generatie oorlogsproblematiek, seksueel misbruik en ernstige verwaarlozing in hun jeugd en angststoornissen. Mensen met bovengenoemde problematiek vallen sowieso onder de Specialistische GGZ, omdat er in de Basis GGZ voor dit soort werk te weinig sessies worden gegeven door de verzekeringen.

Hiervoor is dus een verwijzing van de huisarts voor de Specialistische Gezondheidszorg nodig.

Mocht U nog verdere vragen hebben schroom dan niet mij even op te bellen, zodat ik de nodige informatie kan geven.

Kosten Assertiviteitscursus

De cursus kost €490, -- Het voorafgaande individuele intake gesprek €95,--.
Als er betalingsproblemen zijn, neem dan even contact met mij op. Wij kunnen dan mogelijk een speciale regeling treffen. Ik vind het belangrijk dat wanneer iemand financiële problemen heeft er toch een mogelijkheid tot deelname bestaat.

Indien het werk of een andere instantie de cursus betaalt of indien U de kosten kunt declareren in een eigen bedrijf is de prijs €880 inclusief intake gesprek.

Het bedrag dat aan zelfbetalende deelnemers wordt berekend is dus een aanzienlijke korting ten opzichte van dit normale bedrag!

De cursus wordt een maand voor de aanvang betaald, behalve wanneer er een andere afspraak met mij is gemaakt.

De cursus wordt door mij met een collega gegeven. Ik ben geregistreerd GZ-psycholoog met jarenlange ervaring. Mijn BIG registratienummer is 19052113425.

Kosten Opvoedingscursus

Door tijdsgebrek wordt deze cursus niet meer gegeven.Kosten Supervisie

Per sessie van 45 minuten € 95,-- 75 minuten € 160,--


Kosten Relatietherapie en de Cursus Partnercommunicatie

Relatietherapie wordt niet meer vanuit de gezondheidszorg vergoed. Wel kan in het kader van een behandeling soms een gezamelijk gesprek met de partner nuttig zijn voor de therapie. In dat geval valt zo'n gesprek onder de vergoede kosten in de BasisGGZ of de specialistische GGZ.

Buiten deze vergoedingen om geef ik echter vaak relatietherapie.
Ik reken dan per sessie Relatietherapie van 75 minuten €155,--

Cursus Partnercommunicatie per paar €170,-- voor een voorafgaand individueel relatiegesprek van 90 minuten en vervolgens €640,-- voor 8 sessies van 2 1/2 uur verdeeld over 4 zaterdagen.


 

© 2004-2016 Niemeijer Consult. Tekeningen: F.F.H. van Dorsten. All rights reserved.