www.leidieniemeijer.com
 
Home
 
Psychotherapie
Therapie
Relatietherapie
Traumabehandeling
trauma
Supervisie
 
Trainingen en cursussen
Assertiviteit
Partnercommunicatie
Opvoeding
 
Workshops
Workshop Portugal
 
Over mijzelf
Samenwerking
Opleiding
Ervaring
 
Contactgegevens
Tarieven
Adres en kaartje
 
info@leidieniemeijer.com
 

Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie


Traumabehandeling

Voor wie is traumabehandeling bestemd?

  • Voor mensen die als kind of later als volwassenen lichamelijk of psychisch geweld hebben meegemaakt
  • Voor mensen die als kind of later als volwassene sexueel misbruikt zijn
  • Voor mensen die kind waren in de Tweede Wereld Oorlog
  • Voor de kinderen en kleinkinderen (vanaf 16 jaar) van de mensen die oorlog hebben meegemaakt
  • Voor mensen die, toen zij kind waren, om de één of andere reden van één of beide ouders zijn gescheiden en soms in een ander gezin of tehuis zijn opgegroeid.
  • Voor mensen die door de dood vroegtijdig één of twee ouders zijn kwijtgeraakt

Deze lijst zou nog kunnen worden aangevuld met allerlei situaties die destijds, toen je kind was, te erg waren om verwerkt te kunnen worden. Ik denk aan verhuizing en het kwijt raken van al je vriendjes en zo zijn er te veel situaties om allemaal hier te benoemen.

Achtergrond van de therapie

Wanneer een gebeurtenis zo heftig is geweest, dat het niet verwerkt kon worden spreken wij van een traumatische gebeurtenis. Ook bij een zich steeds herhalende reeks van dergelijke gebeurtenissen spreken wij van trauma. De gevolgen van traumatische gebeurtenissen openbaren zich vaak pas vele jaren later in de vorm van bijvoorbeeld nachtmerries, snel geïrriteerd zijn, zelf gewelddadig zijn, altijd op je hoede zijn, situaties vermijden die aan het trauma doen denken.

Overlevers

Tegenwoordig spreken wij liever over de overlevers van trauma, dan over de slachtoffers van trauma. Dit is een andere manier om naar jezelf te kijken wanneer je een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt en geeft meer kracht iets positiefs met het trauma te doen.
Overleven is echter nog niet het zelfde als leven. Mensen hebben om met trauma om te gaan vaak veel van hun gevoelens moeten wegstoppen, zij funktioneren niet optimaal en voelen zich vaak beperkt in hun mogelijkheden en in het uiten van gevoel. Zij voelen zich vaak ook afhankelijk van anderen.

Behandeling

In mijn behandeling gaat het er om de destijds onderdrukte gevoelens alsnog te leren kennen en uiten, en te gaan erkennen dat hetgeen je hebt meegemaakt ernstig was. Je leert het serieus te nemen en een plek te geven. Vaak hebben mensen de neiging zulke belangrijke ervaringen weg te moffelen als zijnde van ondergeschikt belang of roepen, “dat is al zolang geleden gebeurd, daar mag of kan je nu geen last meer van hebben”. Het tegendeel is waar bijvoorbeeld door sexueel misbruik ontstaan veelal problemen op latere leeftijd op sexueel gebied die vooral in relaties tot uiting komen.

Onverwerkte pijn uit het verleden kan automatisch en onbewust doorgegeven worden aan de volgende generatie. Door therapie krijg je inzicht in hoe de traumatische gebeurtenissen hebben doorgewerkt in je leven, wat het voor je nageslacht betekent en je ontwikkelt nieuwe mogelijkheden om nu de gevolgen daarvan aan te pakken.

Achtergrond

Ik heb een ruime ervaring (meer dan 30 jaar praktijk) opgebouwd in de behandeling van overlevers van sexueel, lichamelijk of psychisch geweld.

Zelf ben ik opgegroeid als kind van de oorlog (geboren in 1939) en beschik ook daardoor over veel ervaring met dit onderwerp zowel vanuit de persoonlijke sfeer als vanuit mijn opleiding.

Ik heb veel overlevers van oorlogen, eerste, tweede en derde generatie behandeld. Ook de kinderen van “foute ouders” en de kinderen van verzetstrijders.
Van 1996 tot 2000 heb ik een aantal jaren in Bosnië gewerkt na de oorlog. Ik heb daar groepstherapie gegeven voor overlevers van de oorlog, evenals supervisie aan de hulpverleners die oorlogs getraumatiseerden begeleiden. In het voorjaar van 2005 heb ik in dit kader opnieuw supervisie gegeven.

 

© 2004-2016 Niemeijer Consult. Tekeningen: F.F.H. van Dorsten. All rights reserved.