www.leidieniemeijer.com
 
Home
groep
 
Psychotherapie
Therapie
Relatietherapie
Traumabehandeling
Supervisie
 
Trainingen en cursussen
Assertiviteit
Partnercommunicatie
Opvoeding
 
Workshops
Workshop Portugal
 
Over mijzelf
Samenwerking
Opleiding
Ervaring
 
Contactgegevens
Tarieven
Adres en kaartje
 
info@leidieniemeijer.com
 

Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie


Mijn praktijk is sinds 1980 gevestigd in Soest (vlak bij station Soestdijk).

Behalve psychotherapie en supervisie geef ik twee keer per jaar een Assertiviteitscursus.

Een andere gangbare benaming voor deze cursus is Assertiviteitstraining

Bij relatietherapie zie ik vaak zowel het paar samen als ieder apart, wanneer ik dat nuttig vind voor het verwerken van zaken uit het verleden die in de relatie terecht komen.

In de loop der jaren heb ik een specialisatie opgebouwd in behandeling van trauma door oorlog, sexueel misbruik of ander fysiek of psychisch geweld.

Het is mogelijk therapie bij mij te volgen in het Engels, Frans, Duits of Italiaans. Deze talen beheers ik voldoende om erin te kunnen werken. Ik vind het belangrijk dat mensen zich in hun eigen taal kunnen uiten.

Vanaf 1 november ga ik beginnen met de intake gesprekken voor de assertiviteitscursus in januari 2020.


Assertiviteitscursus te Soest

In januari 2020 start er weer een Assertiviteitscursus op zaterdag 18 januari 2020. Opgave voor deze cursus kan via een mailtje aan info@leidieniemeijer.com . Graag met een telefoonnummer erbij. Ik neem daarna contact op. Men kan ook telefonisch inlichtingen krijgen over de training via 035 – 6033286.

Deze zaterdagcursus bestaat uit 6 zaterdagen en wordt voorafgegaan door een persoonlijk intakegesprek. De data zijn 18 januari, 1 en 8 februari, 7, 21 en 28 maart 2020. De sessies zijn van 9:30 tot 15:30 met inbegrip van een pauze van ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Indien noodzakelijk kan op de eerste groepsbijeenkomst soms in gemeenschappelijk overleg van data en tijden worden afgeweken.

Het is niet makkelijk voor mensen te kiezen uit het grote aanbod assertiviteitscursussen. Mijn training onderscheidt zich van veel andere cursussen door de langere duur van de training, uitgespreid over drie of vier maanden, zodat deelnemers ruim de gelegenheid krijgen het geleerde in de praktijk te oefenen en vervolgens ook te bespreken. Een ander onderscheid is dat ik niet alleen assertiviteit geef maar ook verschillende psychologische begrippen op een bruikbare manier in de cursus meeneem, waardoor deelnemers meer inzicht krijgen in hun eigen gedrag en dat van anderen. Door mijn lange ervaring als psycholoog en therapeut geeft mijn mijn cursus heel goede resultaten.

Nadere informatie over de duur en organisatie van de cursus .


Privacy beleid:

In mijn werk hanteer ik de strikte privacy regels behorend bij een psychologische praktijk. Ik verstrek alleen informatie aan derden na overleg met mijn client. Alle medische en psychologische informatie wordt volgens de wettelijk voorgeschreven termijn 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. Deze informatie wordt niet digitaal opgeslagen maar in handgeschreven aantekeningen in een door een alarm beveiligde ruimte. Er is dus niets toegankelijk via het internet! Alle financiële informatie die verplicht bewaard wordt (i.v.m. belastingdienst en verzekeringen) is wel digitaal opgeslagen maar evenmin toegankelijk vanaf het internet.


Nadere inlichtingen over mijn werk, mijn werkwijze en de cursussen zijn te vinden op deze website.

Men kan ook een e-mail versturen of telefonisch contact op nemen: tel. 035 – 6033286.


Drs. Leidie Niemeijer-van Leeuwen
GZ-Psychologe NIP, BIG-reg

Groeps- Individuele en Relatietherapie
Traumabehandeling, Transaktionele Analyse,
EMDR, Assertiviteitstraining
 

© 2004-2016 Niemeijer Consult. Tekeningen: F.F.H. van Dorsten. All rights reserved.